.RU

Които одитира сметната палата


37. Община Павликени 1. Кметство Бяла Черква

 2. Общински пазар

 3. Направление “Образование”

 4. СОУ “Бачо Киро” – Павликени

 5. ОУ “Св. Климент Охридски” – Павликени

 6. НУ “П. Р. Славейков” - Павликени

 7. ОУ “Бачо Киро” – гр. Бяла черква

 8. ОУ Филип Тотю” - с. Върбовка

 9. ОУ “Х.Димитър и Ст. Караджа” – с. Карайсен

 10. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Батак

 11. НУ “Т. Лефтеров” – с. Михалци

 12. НУ “П.Р.Славейков” – с. Стамболово

 13. ОУ “Хр. Ботев” – с. Недан


38. Община Полски Тръмбеш 1. Кметство Климентово

 2. Кметство Масларево

 3. Кметство Обединение

 4. Кметство Павел

 5. Кметство Петко Каравелово

 6. Кметство Полски Сеновец

 7. Кметство Раданово

 8. Кметство Страхилово

 9. СОУ “Ц. Церковски” – П. Тръмбеш

 10. ОУ – с. Раданово

 11. ОУ – с. П. Каравелово

 12. НУ – с. Куцина

 13. ОУ – с. Страхилово

 14. НУ – с. Климентово

 15. ОУ – с. Орловец

 16. Дом за деца – с. Страхилово

 17. Направление “Образование”

 18. ОП “Общински пазари”

 19. ОП “Поддръжка и ремонт на общинско имущество”


39. Община Свищов 1. Кметство Алеково

 2. Кметство Александрово

 3. Кметство Българско Сливово

 4. Кметство Вардим

 5. Кметство Горна Студена

 6. Кметство Деляновци

 7. Кметство Драгомирово

 8. Кметство Козловец

 9. Кметство Морава

 10. Кметство Овча могила

 11. Кметство Ореш

 12. Кметство Совата

 13. Кметство Хаджидимитрово

 14. Кметство Царевец

 15. Кметство Червена

 16. СОУ “Алеко Константинов” - Свищов

 17. СОУ “Димитър Благоев” - Свищов

 18. СОУ “Цветан Радославов” - Свищов

 19. СОУ “Николай Катранов” - Свищов

 20. ОУ “Филип Сакелариевич” - Свищов

 21. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Морава

 22. ОУ “Христо Ботев” с. Ореш

 23. ОУ “П.Р. Славейков” - с. Козловец

 24. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - с. Овча могила

 25. ОУ “Ст. Караджа” - с. Вардим

 26. ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” - с. Българско Сливово

 27. ОУ “Христо Ботев” - с. Алеково

 28. Други дейности по образованието

 29. Общинска служба “Социални дейности”

 30. Направление “Култура”

 31. ОП “Чистота”


40. Община Стражица 1. Кметство Камен

 2. Кметство Кесарево

 3. Кметство Сушица

 4. ОП “Странични дейности”

 5. Дом за деца - Стражица

40.5.СОУ “Ангел Каралийчев” – Стражица

40.6. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Асеново

40.7. ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Виноград

40.8. ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Камен

40.9. ОУ “Николай Райнов” – с. Кесарево

40.10. ОУ “Отец Паисий” – с. Сушица

40.11. НУ “Иван Вазов” – с. Царски Извор

40.12. ПГ по транспорт “Васил Друмев” – Стражица40.13. Дирекция “Общинска финансово политика и устройство на територията”

41. Община Сухиндол 1. ЦДГ “Соня” - Сухиндол

 2. СОУ “Климент Охридски” - Сухиндол

ВИДИН


Монтана1. Община Монтана 1. Дневни детски ясли - Монтана

 2. Трапезарии за диетично хранене – Монтана

 3. Куклен театър - Монтана

 4. Музей и художествена галерия - Монтана

 5. Радиотранслационен възел - Монтана

 6. Регионална библиотека - Монтана

 7. Младежки дом - Монтана

 8. Дневен център за деца и младежи с увреждания - Монтана

 9. Домашен социален патронаж - Монтана

 10. Дом за възрастни хора с увреждания -Г. Вереница

 11. Комплекс за социални услуги - Монтана

 12. Общинско предприятие "Чистота" - Монтана

 13. Общинско предприятие "Спортни имоти" - Монтана

 14. Общинско предприятие “Обреден дом” - Монтана

 15. І ОУ - Монтана

 16. ІІ СОУ - Монтана

 17. ІІІ ОУ - Монтана

 18. ІV ОУ - Монтана

 19. V СОУ - Монтана

 20. VІ ОУ - Монтана

 21. VІІ СОУ - Монтана

 22. VІІІ СОУ - Монтана

 23. ІХ СОУ - Монтана

 24. Природо-математическа гимназия - Монтана

 25. Гимназия с преподаване на чужди езици - Монтана

 26. ОДК - Монтана

 27. ЦДГ 1 - Монтана

 28. ЦДГ 2 - Монтана

 29. ЦДГ 3 - Монтана

 30. ЦДГ 4 - Монтана

 31. ЦДГ 5 - Монтана

 32. ЦДГ 6 - Монтана

 33. ЦДГ 7 - Монтана

 34. ЦДГ 8 - Монтана

 35. ЦДГ 9 - Монтана

 36. ЦДГ 10 - Монтана

 37. ЦДГ 11 - Монтана

 38. ЦДГ 12 - Монтана

 39. ЦДГ – с. Благово

 40. ЦДГ – с. Габровница

 41. ЦДГ – с. Горно Церовене

 42. ЦДГ – с. Д-р Йосифово

 43. ЦДГ – с. Белотинци

 44. ЦДГ – с. Смоляновци

 45. ЦДГ – с. Стубел

 46. ОУ – с. Габровница

 47. ОУ – с. Д-р Йосифово

 48. ОУ – с. Смоляновци

 49. ОУ – с. Стубел

 50. ОУ – с. Студено буче

 51. Кметство Безденица

 52. Кметство Белотинци

 53. Кметство Благово

 54. Кметство Винище

 55. Кметство Вирове

 56. Кметство Габровница

 57. Кметство Г. Вереница

 58. Кметство Д-р Йосифово

 59. Кметство Д. Белотинци

 60. Кметство Д. Рикса

 61. Кметство Клисурица

 62. Кметство Крапчене

 63. Кметство Липен

 64. Кметство Николово

 65. Кметство Славотин

 66. Кметство Смоляновци

 67. Кметство Стубел

 68. Кметство Студено буче

 69. Кметство Сумер

 70. Кметство Г. Церовене

 71. Кметство Д. Вереница


2. Община Чипровци 1. Музей Чипровци

 2. ОУ “П. Парчевич” – Чипровци


3. Община Бойчиновци  1. Кметство Мърчево

  2. Кметство Владимирово

  3. Кметство Мадан

  4. Кметство Лехчево

  5. Кметство Громшин

  6. СОУ “В. Левски” – Бойчиновци

  7. СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – с. Лехчево

  8. ОУ “Вл. Минчев” – с. Владимирово

  9. ОУ “Отец Паисий” – с. Мадан

  10. ОУ “Хр. Ботев” – с. Мърчево

  11. ОУ “Отец Паисий” – с. Громшин

  12. Дом за стари хора – с. Владимирово


4. Община Вършец 1. СОУ "Ив. Вазов"


5. Община Брусарци 1. Кметство Крива бара

 2. Кметство Василовци

 3. Кметство Смирненски

 4. СОУ “Хр. Ботев” Брусарци


6. Община Медковец 1. Кметство Расово

 2. Кметство Аспарухово

 3. Кметство Сливовик

 4. СОУ “Отец Паисий” – с. Медковец

 5. ОУ “Хр. Ботев” – с. Расово


7. Община Лом 1. Кметство Сталийска махала

 2. Кметство Ковачица

 3. Кметство Трайково

 4. Кметство Замфир

 5. Кметство Станево

 6. Кметство Долно Линево

 7. Кметство Сливата

 8. Кметство Добри дол

 9. Образование - Лом

 10. Детски ясли - Лом

 11. Дом за деца “Милосърдие” – гр. Лом

 12. Дом за възрастни хора с физически увреждания - с. Орсоя

 13. Дом за възрастни хора с умствена изостаналост “Чучурка” – с. Орсоя

 14. Дом за възрастни с деменция и дом за стари хора – с. Добри дол

 15. Патронаж – Лом

 16. І ОУ “Н. Първанов” – Лом

 17. ІІ ОУ “К. Фотинов” – Лом

 18. ІІІ ОУ “Отец Паисий” – Лом

 19. ІV ОУ “Хр. Ботев” – Лом

 20. ПГ “Найден геров” – Лом

 21. СОУЧЕМИ “Д. Маринов” – Лом

 22. ОУ – с. Ковачица

 23. ОУ – с. Сталийска махала

 24. ОУ – с. Замфир


8. Община Якимово 1. Кметство Дългоделци

 2. Кметство Д. Церовене

 3. Кметство Комощица

 4. ОУ “Д-р П. Берон” – Якимово

 5. ОУ “Св.Св. Кирил и Методий” – Д. Церовене

 6. ОУ “Хр. Ботев” – Комощица

 7. ЦДГ – Якимово

 8. ЦДГ – Дългоделци


9. Община Вълчедръм 1. Кметство Мокреш

 2. Кметство Игнатово

 3. Кметство Разград

 4. Кметство Златия

 5. Кметство Д. Цибър

 6. Кметство Г. Цибър

 7. Кметство Септемврийци

 8. Общинско предприятие – Вълчедръм

 9. І ОУ “В. Левски” – Вълчедръм

 10. ІІ ОУ “Ив. Вазов” – Вълчедръм

 11. Гимназия “Д. Маринов” – Вълчедръм

 12. ОУ “Хр. Ботев – с. Златия

 13. ОУ “Хр. Ботев” – с. Д. Цибър

 14. ОУ “П. берон” – с. Септемврийци

 15. ОУ “Хр. Ботев” – с. Разград

 16. ОУ “Кирил и Методий” – с. Мокреш


10. Община Берковица 1. Кметство Бързия

 2. Кметство Замфирово

 3. Кметство Боровци

 4. Кметство Гаганица

 5. Детска ясла

 6. Общинско мероприятие "Комунални дейности"

 7. Домашен социален патронаж

 8. Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

 9. Дом за стари хора

 10. Дом за възрастни с деменция

 11. Дом за деца лишени от родителски грижи “Л. Тенева” – Берковица

 12. Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи –

 13. с. Боровци

 14. І ОУ – Берковица

 15. ІІ ОУ – Берковица

 16. ІІІ ОУ – Берковица

 17. ІV ОУ – Берковица

 18. Гимназия – Берковица

 19. ОУ - с. Бързия

 20. ОУ - с. Замфирово

 21. ОУ - с. Боровци

 22. Център за работа с деца Берковица

 23. Единно бюджетно счетоводство Берковица

 24. Помощно училище – Берковица


11. Община Георги Дамяново 1. Кметство Копиловци

 2. Кметство Говежда

 3. Кметство Гаврил Геново

 4. Кметство Меляне

 5. Кметство Дълги дел

 6. Дом за възрастни хора с психически разстройства - с. Говежда

 7. ОУ - с. Г. Дамяново

 8. Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи “Звънче”- Г. Дамяново

 9. ЦДГ – с. Георги ДамяновоВидин


12. Община Видин 1. Филиал "Образование"

 2. Направление "Социални услуги"

 3. Общинско предприятие "Пазари"

 4. Направление "Култура"

 5. Кметство Дунавци

 6. Общинско предприятие "Обреден дом"

 7. Направление "Здравни дейности"

 8. Общински театър

 9. Общинско предприятие "Спортни имоти"

 10. ОУ „Епископ Софроний Врачански”

 11. ОУ „Отец Паисий”

 12. ОУ „Свети Климент Охридски”

 13. ОУ „Иван Вазов”

 14. СОУ „Цар Симеон Велики”

 15. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

 16. СОУ „Христо Ботев”

 17. СОУ „П. Р. Славейков”

 18. СОУ „Л. Каравелов”

 19. ПМГ „Екзарх Антим І”

 20. ГПЧЕ „Йордан Радичков”

 21. ОУ „Христо Ботев” гр. Дунавци

 22. Ученическо общежитие13. Община Белоградчик 1. СОУ "Христо Ботев" – Белоградчик

 2. НУ „Васил Левски” – Белоградчик

 3. ОУ „Васил Априлов” – Рабиша

 4. ПГ „А.С.Попов” - Белоградчик


14. Община Бойница 1. ОУ „Васил Левски” с. Бойница

 2. ОУ „Христо Ботев” с. Раброво


15. Община Брегово 1. Филиал "Образование"

 2. Филиал "Социални услуги"

 3. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Брегово


16.Община Грамада 1. СОУ „Христо Ботев” гр. Грамада


17. Община Димово 1. Кметство Орешец

 2. Кметство Арчар

 3. ОУ гр. Димово

 4. ПГ по икономика – Димово

 5. СОУ "Христо Ботев" - Арчар

 6. ОУ гара Орешец


18. Община Кула 1. СОУ „Васил Левски”

 2. ОДЗ „Звънче”

 3. Заведения за социални услуги


19. Община Макреш 1. Кметство Раковица

 2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Макреш

 3. ОУ „Христо Ботев” с. Раковица


20. Община Ново село 1. СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Ново село

 2. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Неговановци

 3. ОУ „Васил Левски” с. Винарово


21. Община Ружинци 1. . ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Ружинци

 2. . ПГ по СС „Н.Й.Вапцаров” с. Ружинци

 3. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Бело поле

 4. СОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Дреновец


22. Община Чупрене 1. Кметство Горни Лом

 2. ОУ „Акад. М. Димитров” с. Чупрене

 3. ОУ „Христо Ботев” с. Горни ЛомВраца


23. Община Борован 1. Кметство – с. Малорад

 2. Кметство – с. Нивянин

 3. Кметство – с. Добролево

 4. Кметство – с. Сираково

 5. Функция „Образование” – с. Борован

 6. ДДЛРГ „Цветко Сълковски” - с. Борован

 7. Читалище „Цани Иванов” - с. Борован


24. Община Бяла Слатина 1. НУ „Цани Гинчев” – гр. Бяла Слатина

 2. НУ „Христо Ботев” – гр. Бяла Слатина

 3. НУ „Христо Смирненски” – гр. Бяла Слатина

 4. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнава

 5. НУ „Георги С. Раковски” – с. Търнак

 6. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Враняк

 7. ОУ „Христо Ботев” – с. Алтимир

 8. ОУ „Христо Ботев” – с. Бърдарски Геран

 9. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Попица

 10. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бъркачево

 11. ОУ „Христо Ботев” – с . Габаре

 12. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Тлачене

 13. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Соколаре

 14. Прогимназия „Христо Ботев” – с . Търнава

 15. Прогимназия „Св. Климент Охридски” – гр. Бяла Слатина

 16. Прогимназия „д-р Петър Берон” – с. Търнак

 17. СОУ „Васил Левски” – гр. Бяла Слатина

 18. СОУ „Христо Ботев” – с. Галиче

 19. Функция „Образование”, общ. Бяла Слатина, чрез представляващият директор на Дирекция „ОКЗСД”


25. Община Враца 1. Кметство – с. Баница

 2. Кметство – с. Бели извор

 3. Кметство – с. Власатица

 4. Кметство – с. Вировско

 5. Кметство – с. Върбица

 6. Кметство – с. Голямо Пещене

 7. Кметство – с. Горно Пещене

 8. Кметство – с. Девене

 9. Кметство – с. Згориград

 10. Кметство – с. Косталево

 11. Кметство – с. Лиляче

 12. Кметство – с. Лютаджик

 13. Кметство – с. Мраморен

 14. Кметство – с. Нефела

 15. Кметство – с. Оходен

 16. Кметство – с. Паволче

 17. Кметство – с. Тишевица

 18. Кметство – с. Три кладенци

 19. Кметство – с. Челопек

 20. Кметство – с. Чирен

 21. Образование за дейности „Целодневни детски градини”, „Общежития” и „Други дейности по образование” – гр. Враца

 22. Здравеопазване и социални дейности за дейности „Детски ясли” и „Други дейности по здравеопазване” – гр. Враца

 23. Дом за младежи с увреждания от 18 до 35 години – гр. Враца

 24. Дневен център за деца и възрастни с увреждания – гр. Враца

 25. Дом за стари хора – гр. Враца

 26. Дом за деца, лишени от родителски грижи – гр. Враца

 27. Специализирано общинско звено за социални услуги – гр. Враца

 28. Младежки дом – гр. Враца

 29. Звено за диетично хранене – гр. Враца

 30. Център за работа с деца – гр. Враца

 31. Звено ученическо столово хранене - гр. Враца

 32. Регионален исторически музей – гр. Враца

 33. Регионална библиотека – гр. Враца


26. Община Козлодуй 1. „Детска ясла №1” – гр. Козлодуй

 2. „Звено за управление на социалните услуги” – гр. Козлодуй

 3. Управление „Образование” – гр. Козлодуй

 4. НУ „Васил Левски” – гр. Козлодуй

 5. СОУ „Христо Ботев” – гр. Козлодуй

 6. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй

 7. ОУ „Васил Априлов” – с. Хърлец

 8. ОУ „Христо Ботев” – с. Гложене

 9. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Бутан

 10. Кметство – с. Хърлец

 11. Кметство – с. Гложене

 12. Кметство – с. Бутан

 13. Кметство – с. Крива Бара

 14. ОбП „Комунална дейност” – гр. Козлодуй


27. Община Криводол 1. ДПС – гр. Криводол

 2. ДД „Детски свят” – с. Галатин

 3. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Криводол

 4. ОУ „Васил Левски” – с. Лесура

 5. ОУ Васил Левски” – с. Ракево

 6. НУ „Васил Левски” – с. Пудрия

 7. Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Краводер


28. Община Мездра 1. Кметство – с. Зверино

 2. ОУ „Христо Ботев” – гр. Мездра

 3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Мездра

 4. СОУ „Климент Охридски” – с. Зверино

 5. СОУ „Иван Вазов” – гр. Мездра

 6. ОУ „Васил Кънчов” – с. Моравица

 7. ОУ „Хаджи Димитър” – с. Елисейна

 8. ПГ „Алеко Константинов” – с. Мездра

 9. ЦДГ 1 – гр. Мездра

 10. ЦДГ 2 – гр. Мездра

 11. ОДЗ „Мир” – гр. Мездра

 12. ОДЗ „Слънчице” – гр. Мездра

 13. ОДЗ – с. Зверино

 14. ДДМУИ – гр. Мездра

 15. ОЦСУД – гр. Мездра

 16. ОП „Чистота” – гр. Мездра


29. Община Мизия 1. Кметство – с. Софрониево

 2. Кметство – с. Крушовица

 3. Кметство – с. Липница

 4. ОУ „Цанко Церковски” - гр. Мизия

 5. ОУ „Отец Паисий” - с. Софрониево

 6. ОУ „Христо Ботев” - с. Крушовица


30. Община Оряхово  1. Кметство – с. Селановци

  2. Кметство – с. Галово

  3. Кметство – с. Остров

  4. Кметство – с. Г. Вадин

  5. Кметство – с. Д. Вадин

  6. Кметство – с. Лесковец

  7. Отдел „Образование” – гр. Оряхово

  8. СОУ „Христо Ботев” – гр. Оряхово

  9. НУ „Кирил и Методий” – гр. Оряхово

  10. НУ „П. Берон” – гр. Оряхово

  11. ОУ „Н. Вапцаров” – с. Селановци

  12. ОУ „Кирил и Методий” – с. Селановци

  13. ПГ „Христо Ботев” – с. Остров

  14. НУ „Отец Паисий” – с. Остров


31. Община Роман 1. Кметство - с. Камено поле

 2. Кметство - с. Кунино

 3. Кметство - с. Синьо бърдо

 4. Направление „Просвета” - гр. Роман

 5. СОУ „Васил Левски” - гр. Роман

 6. НУ „П. Р. Славейков” - гр. Роман

 7. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Камено поле

 8. ОУ „Васил Левски” - с. Кунино

 9. Дом за деца „Н. Й. Вапцаров” - гр. Роман


32. Община Хайредин 1. Кметство – с. Хайредин

 2. Кметство – с. Михайлово

 3. Кметство - с. Манастирище

 4. Кметство - с.Рогозен

 5. Кметство – с. Бързина

 6. Дом за стари хора – с. Хайредин

 7. СОУ „В. Воденичарски” – с. Хайредин

 8. ОУ „Хр. Ботев” – с. Манастирище

 9. ОУ „Г. Червеняшки” – с. Михайлово

 10. ОУ „Кирил и Методий” – с Рогозен

Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
Лекция
© 8712.ru
Образовательные документы для студентов.